Disclaimer

Algemeen

BlueBird Media, hierna te noemen BlueBird Media, verleent u hierbij toegang tot vlaghongarije.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BlueBird Media en derden zijn aangeleverd. BlueBird Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op vlaghongarije.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op vlaghongarije.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BlueBird Media.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BlueBird Media. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BlueBird Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van vlaghongarije.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Website door BlueBird Media 2021 | Disclaimer | Privacy